Hektaş

Hektaş Leto

Təsiredici maddə : 250 g/l Carfentrazone-ethyl

Formulyasiya : EW

Bitki Preparatın məsarif norması Təsir spektrı Çiləmələrin sayı
Pambıq 150 ml/ha qoza açıcı ve yarpaq dokücü Pambıq məhsulunu yiqimdan 14 gün qabaq
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf