Hekplan
Aktiv maddə: %20 Acetamiprid
Formulyasiya: Suda həll olunan toz
Özəlliklər: Sistem təsirli insektisiddir. Bitkinin yarpaq, gövdə və köklərindən çox rahat özsuyuna gireərək, asan yayılır və bir çox zərəlini idarə edər. Təsirini 14-21 gün qoruyur.
Qablaşdırma: 100 qr, 400 qr, 1kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Pambıq 
Pambıq mənənəsi (Aphis gossypii) 
Yarpaq birəsi (Empoasca sp.) 
10 qr/ da (kuklacık, yetkin) 
 
Pambıq ağ kəpənəyi (Bemisia tabaci)
40 qr/ da (sürfə,kuklacık, yetkin) 
Kartof
Kolorado böcəyi  (Leptinotarsa decemlineata)
6 qr/ da (sürfə, yetkin) 
7 gün 
Pomidor (tarla-istixana)
Pambıq ağ kəpənəyi  (Bemisia tabaci)
30 qr/ da (sürfə, yetkin) (Tarla) 
3 gün 
 
Pambıq ağ kəpənəyi  (Bemisia tabaci)
30 qr/100 lt.su (sürfə, yetkin) (istixana)
3 gün 
Badımcan (istixana)
Pambıq ağ kəpənəyi  (Bemisia tabaci) 
İstixana ağ kəpənəyi  (Trialeurodes vaporariorum)
30 qr/100 lt su (sürfə, yetkin) 
1 gün 
Alma 
Alma mənənəsi (Aphis pomi)
20 qr/ 100 lt.su (yetkin, kuklacık) 
14 gün 
 
 
Əvvəlcə etiketi oxuyun
 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
 • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
 • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
 • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
 • Siqaret çəkməyini.
 • Dərmanlanmış sahəyə 1 gün insan və heyvan buraxılmamalıdırİnsan sağlamlığına və ətraf mühitə qarşı risklərin qarşısını almaq üçün tövsiyə olunan və tövsiyə olunan dozada istifadə edin.
 
MƏSLƏHƏT GÖRÜLƏN MƏHSULLARIN XARİCİNDƏİSTİFADƏ OLUNMASI QƏTİ QADAĞANDIR.
 
Zəhərlənmə ƏLAMƏTLƏRİ:
Hərəkətdə itkinlik, əzələ sancılar, zəif balans,tənəffüs depressiyası, gözyaşı ve sümük artışı, vb.
 
İlk yardım tədbirləri
Göz:Gözlərlə təmasda olduqda su ilə 15-20 dəqiqə yuyun.
Dəri: Geyimdən təmasdan çıxarın. 15-20 dəqiqə ərzində dərmanlı eləcə bədən hissələrini bol su və sabunla yuyun.
Boğazdan keçməsi: Dərhal tibbi yardım ilə təmin edin. Həkimin nəzarətində, xəstəni qusturun. Şüuru bağlı xəstəyə ağızdan bir şey verilməz və qusturulmaz.
Qoxlama vasitəsilə: Təsirə məruz qalan şəxs təmiz havaya nəql edilməlidir. Əgər nəfəs almaqda çətinlik çəkirsə, süni tənəffüs verin. Dərhal həkimə müraciət edilməlidir.
 
ANTİDOTU: Xüsusi bir antidotu yoxdur.
Müalicə:Müalicə spesifikasiyalara uyğun olaraq verilir.
 
DİQQƏT EDİLƏCƏK  İFADƏLƏR
H302Boğazdan keçildikdə zəhərlidir.
 
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P270Bu məhsulu istifadə edərkən yeməyin, içməyin və siqaret çəkməyin.
P273Ətraf mühitə yayılmasına yol verməyin
P280Qoruyucu əlcəyi / qoruyucu geyim / göz qoruması / üz qalxanından istifadə edin.
P301+P312Boğazdan keçdikdə: Özünüzü pis hiss edirsinizsə, təcili yardım mərkəzinə və ya həkimə müraciət edin.
P501İçindəki məzmunu / konteyneri müvafiq qaydalara uyğun olaraq atın.
EUH401İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə qarşı risklərin qarşısını almaq üçün istifadə qaydalarına əməl edin.
 
 
Bitki mühafizəsi İSTEHSALATININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:
sistemli təsir. Püskürtmədən qısa müddət sonra bitki sahəyə çıxır və təsirini 14 ilə 21 gün qoruyur.
 
 
DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
 
Tövsiyə olunan preparat lazım olan miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq həll edilir.Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur.Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işləyə-işləyə çənə tökülür.Qarışdırma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir.Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma dava etdirilir.Hazırlanmış işçi məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır.
 
TƏNZİMLƏNMƏSİ: əvvəl, çiləmə üsulu  və maşınının tənzimlənməsi aparılmalıdır. Dərmanlı suyun miqdarı tətbiqlərdə yaxşı bir örtük təmin etmək üçün düzəldilməlidir. Çiləmə günün sərin saatlarında, külək və ya aşağı külək şəraitində aparılmalıdır.
 
ÇİLEYİCİ APARATININ TƏMİZLİĞİ:Çiləmə tamamlandıqdan dərhal sonra dispenserı təhlükəsiz olaraq boşaltın. Çən  su ilə doldurduqdan sonra, bütün hissələrin yuyulması üçün mikser və sprey sistemini işə salın. Yuma prosesini su mənbələri yaxınlığında yerinə yetirməyin. Yuma suyu və ya tullantıların su mənbələrinə axıdılmamalıdır.
 
BİTKİMÜHAFİZƏSİMƏHSULUN QƏBUL EDİLMƏSİ METODU:
Səhər fasiləsindən sonra və ya axşamdan sonra dərman preparatları tətbiq edilməlidir. Dərmandan sonra 6 saat ərzində yağış yağsa, dərman təkrarlanmalıdır. Eyni dövrdə birdən çox müraciət edilməlidir.
 
Pambıqda yarpaq  bitinə qarşı Toxum dövründə seyrəkdən sonra, 50% yemək fidanı, Sahə dövründə, 1 yarpaqda ortalama 25 yaprağın aşkar ediləcəyi tətbiq edilir.
 
 
Pambıq yarpağı bitlərinə qarşı təsadüfi olmaq üçün seçilmiş bitkilərin əsas gövdəsinin aşağı, orta və yuxarı hissələrindən alınmış ümumi 25 yaprağın yarpaq gözenekləri sayılır. Beləliklə, bütün ərazidən hər həyətə 100 torpaq sahəsinə düşən ümumi zərərlər vardır. Yarpaq başına ortalama 10 yarpaq aşkar edilərkən tətbiq edilməlidir.
 
Pambıq tütün ağlarının əleyhinə ağ milçək sıxlığını nəzərə alaraq, döyüş üçün 10 lirəvaya və kuboka görə hər şey baş verə bilər.
 
Kartofda kartof böcəyi üzərində nümunə götürmək üçün, yumurta, larva və böyüklər sahəyə diaqonal istiqamətdə daxil edilərək aranır. Hər hansı zərərli dövrün baş verməsi torpağın qabyuyan maşın olduğunu göstərir. İlk əkin edilməsi lazımdırsa, ilk yetişən sürfələri (dördüncü dövr) bitkilərdə görüldükdə bunu etmək lazımdır. İkinci yuyulma halında, yumurtanın açılması tamamlanmalıdır. Bu dövrdə həşəratın sıxlığından ötəri bitki tərəfindən yaranan ziyan bitki tərəfindən məhv edilə bilər, belə ki dərmanlar lazım ola bilməz.
 
Badımcan və Pomidorda ağ şüaları:Bulaşık yastığı olaraq təyin olunan diaqonal istiqamətə daxil edilir.Hər 5 adımda bir alt, orta vəüst yarpaqlardan olmaq üzərə 50 yarpaq toplanır. Yarpaq başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mübarizə aparılır.
 
Püstə psillidine qarşı Hesablama nəticə hesabatı başına 20-30 nmf həftədə 100 mürəkkəb vərəqə başına müşahidə olunduqda, yumurtaların əksəriyyəti açılmadan əvvəl tətbiq olunmalıdır və ilk yetişkin parazit yarpaqları və yarpaq səthi bir yapışan təbəqə ilə örtülmüşdür.
 
Bitki örtüyündə yaşıl bitkilər: Bitkiçilik dövründə 100-15 spektrin çirklənməsinə səbəb olarsa, çiləmə üsulu tətbiq edilməlidir.
 
DAVAMLI BİLQİLƏR: Bitki mühafizəsi məhsulu Hekplan 20 SP fəaliyyət mexanizminə əsasən Qrup 4A olaraq təsnif edilən insektisiddir. Bitki mühafizəsi məhsulları eyni hərəkət mexanizmi ilə təkrarlanan tətbiq müqavimət inkişafına kömək edir. Buna görə eyni istehsal mövsümündə müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün Hekplan 20 SP-nin ümumi sayını aşmayın. Ərizənin təkrarlanması tələb olunduqda, bitki mühafizəsi məhsullarını fərqli bir hərəkət mexanizmi ilə (Qeyri-Qrup 4A).
 
Qarışdırılması:
Mühit  bitki mühafizəsi məhsulları ilə istifadə edilmir. Bununla birlikdə, digər bitki mühafizəsi məhsulları ilə qarışdırmadan əvvəl əvvəlcədən qarışdırma testini aparmaq məsləhətdir.
 
İstifadə olunacaq və saxlanılacaq fikirlər
 
 • Balıqlara  zəhərlidir. Su mənbələrini, gölləri, çayları çirkləndirməyin.
 • Arılara zəhərlidir. Çiçəkləmə zamanı istifadə etməyin.
 • Məhsulu sərin, quru və yaxşı havalandırılmış yerlərdə saxlayın.
 • Düzgün istifadə olunduqda məsləhət fitotoksik deyildir.
 • Məhsuluöz qabında, ağzı bağlı olaraq saxlayın.
 
Saxlama şəraiti:
Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 3 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur                             
 
ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ:
Orijinal qablaşdırmada satılan istehsalçının məhsulunun keyfiyyətinə zəmanət verir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 
LİSENZİYA SAHİBİ VƏ İSTEHSALÇI FİRMA:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates