Poligor
Aktiv maddə: 400 qr Dimethoate
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Kontakt və mədə zəhəri təsirli, qalıcılığı uzun, orqanik fosforlu sistemik bir insektisiddir.
Qablaşdırma: 1lt, 5 lt, 500 ml
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Meyvə
Yarpaq bitləri (Aphididae)
1,0 lt / 1000 lt su
Armud
Ballıca(Stephanitis pyri)
Ağac sarı qurdu(Zeuzera pyrina)
0,8 lt / 1000 lt su (Kuklacık, yetkin)
1,5 lt / 1000 lt su (Sürfə)
Alma
Unlu bit(Eriosoma lanigerum)
1,0 lt / 1000 lt su (Kuklacık, yetkin)
Şəftalı 
Vergül qabıqlı biti(Coccomytilus halli)
1,5 lt / 1000 lt su (Sürfə)
Zeytun
Zeytun çiçək saplayan(Calocoris trivialis)
Zeytun güvəsi(Prays oleae)
Zeytun qurdu (Coenorrhinus cribripennis)
Zeytun unlu biti(Euphyllura olivina)
Zeytun milçəyi( Dacus oleae)
1,5 lt / 1000 lt su (Kuklacık)
1,0 lt / 1000 lt su (Yarpaq və çiçək)
1,5 lt / 1000 lt su (Meyvə Yetkin)
1,5 lt / 1000 lt su (Kuklacık, yetkin)
1,0 lt / 1000 lt su (Sürfə, yetkin)
Qızılgül
Yarpaq biti (Macrosiphum rosae)
0,75 lt / 1000 lt su (Kuklacık, yetkin)
Pambıq
Pambıq yarpaq biti (aphis gossypii)
Sorucu böcəklər (Lygus spp.)
Yarpaq bitləri (Empoasca decipiens)
1,0 lt / 1000 lt su
1,0 lt / 1000 lt su
1,0 lt / 1000 lt su
(Kuklacık)
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates