Sambo
Aktiv maddə: 200 qr Piridaben
Formulyasiya: Suda həll olunan toz
Özəlliklər: Geniş spektrli təsirə malik akarisiddir. Preparatın digər akarisidlərdən fərqləndirici xüsusiyyəti ondadır ki, SAMBO gənələr ilə mübarizədə zərərvericinin bütün inkişaf mərhələlərində (yumurta, sürfə, nimfa, yetkin fərd) tətbiq edilir.
Qablaşdırma: 500 qr
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Gözləmə müddəti (dərmanlama sayı)
Meyvə
Qırmızı alma gənəciyi
(Panonychus ulmi.) 
Tor gənələri
(Tetranychus spp.)
0,5-0,9 kq/ha
30 (1)
Sitrus
Sitrus gənəsi
(Panonychus citri)
0,5 kq/ha
30 (1)
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates