Sumi-Alpha
Aktiv maddə: 50 q/l esfenvalerate
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Kontakt və sistem təsirli geniş spektrli insektisiddir. Birbaşa kontakt təsir etməklə bərabər, dərmanlanmış bitki ilə qidalanan ziyanvericinin mərkəzi sinir sistemini iflic edərək zərərsizləşdirir. Uzunmüddətli təsiretmə xüsusiyyətinə malikdir. Fitotoksikliyi yoxdur.
Qablaşdırma: 1l
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Pambıq
Ağqanadlı həşərat, pambıq sovkası
0,8 l/ha
Alma
Alma meyvəyeyəni, yarpaqbükən
0.5-1.0 l/ha
Üzüm
Yarpaqbükən
0.5-1.0 l/ha
Kartof
Kolorado böcəyi
0.25 l/ha
Kələm
Yarpaqyeyən, sovka, güvə
0.2 l/ha
Buğda
Arpa
Zərərli bağacıq, taxil milçəyi
0.2-0.25 l/ha
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates