Totem
Aktiv maddə: 200 q/l Fenazaquin
Formulyasiya: Suspenziya konsentratı
Özəlliklər: Spesifik bir akarisid olaraq, gənənin mərkəzi sinir sistemini iflic edən güclü kontakt təsirə malikdir. Qırmızı gənənin yumurta, nimfa və yetkin fazasını məhv edir. Mədə-bağırsaq yolu ilə də təsir göstərir. Tətbiq olunduqdan 5 dəqiqə sonra qırmızı gənənin qidalanması dayanır, 2 saat sonra 90 %-nə kontrol edir. Qırmızı gənə ilə bərabər yarpaq bitlərinə də təsir göstərir. Aşağı temperaturda da aktiv təsiretmə qabiliyyətinə malikdir.
Qablaşdırma: 0,5 lt ; 1,0 lt.
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Gözləmə müddəti
Bağ (Üzüm)
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
50 ml/100 lt. su 
28 gün
Pomidor  (tarla)
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
50 ml/da 
3 gün
Alma 
Qırmızı alma gənəciyi (Panonychus ulmi)
Yemişan gənəsi (Tetranychus Viennensis)
50 ml/100 lt.su 
28 gün
Paxla
Qırmızı hörümçək (Tetranychus cinnabarinus)
50 ml/100 lt. su 
3 gün
Badımcan (istixana)
Qırmızı hörümçək (Tetranychus cinnabarinus)
50 ml/ 100 lt.su 
3 gün
Sitrus
Sitrus qırmızı hörümçəyi (Panonychus citri)
12.5 ml /100 L su 
28 Gün
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates