Valsamba
Aktiv maddə: 5% lambda-siqalotrin
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Кontakt və bağırsaq yolu ilə təsir edir. Qısa müddət ərzində təsir göstərir. Tətbiq edildikdən 1 saat sonra yağan yağmurlardan yuyulmur.  24 saat ərzində zərərvericilərin əksər faizini məhv edir. Dəyişən iqlim şəraitinə və uzun müddətli günəş şüalarına davamlıdır. Bir çox insektisid və funqisidlərlə qarışdırıla bilər. 
Qablaşdırma: 1 lt
 
İstifadə edildiyi bitki və
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Alma 
Meyvəyeyən
Mənənə
Alma güvəsi
0.4 
Kartof   
Kolorado böcəyi
0.1 
Şəkər çuğunduru
Mənənə
Uzunburun
Birə
0.15 
Pambıq
Pambıq sovkası
Mənənə
Gənə
0.3-0.5 
Üzüm
Salxım güvəsi
0.2 
Pomidor
Yaşıl qurd
0.2 
Qarğıdalı
Kələm güvəsi
0.3 
Soya
Yaşıl qurd
0.15 
Kələm 
Kələm güvəsi
0.25 
Zeytun
Zeytun güvəsi
0.15 
Taxıl
Taxıl bağacığı
Taxıl milçəyi
Mənənə
0.15
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates