Elfer Ca
Tərkibi:                                                 (% w/w)
Ümumi Azot (N).........................................%8
Nitrat azotu (N)..........................................%8
Suda həllolunan Kalsium Oksid (CaO) ..........%12
 
Qablaşdırma: 1,2 kq
Tətbiqetmə: Yarpaqdan
 
Bitkilər
Tətbiq zamanı
Məsarif norması
Pomidor, Bibər, Badımcan
İkinci döl çiçəkləri başladıkdan sonra
10 gün ara ilə 3-4 dərmanlama
250-300 cc/100 lt su
250-300 cc/100 lt su
Alma, Armud
Meyvə məhsulunda
Meyvə əmələ gəldikdə
7-10 gün ara ilə
300-350 cc/100 lt su
300-350 cc/100 lt su
300-350 cc/100 lt su
Kartof
Yumrular əmələ gəldikdə
10 gün ara ilə 3 dəfə
300 cc/da
300 cc/da
Bərk çəyirdəkli meyvələr
Meyvə məhsulunda
Meyvə əmələ gəldikdə
300-350 cc/100 lt su
300-350 cc/100 lt su
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates