Elfer Combi
Tərkibində mikroelementlər və fulvik turşusu olan yarpaq gübrəsidir.
 
Tərkibi:                                      (% w/w)
Bor (B).........................................%2
Dəmir (Fe) ...................................%3
Sink (Zn).......................................%1.5
Molibden (Mo)...............................%0.3
Fulvik turşu....................................%24
 
Qablaşdırma: 1 kq
 
Bitkilər
Tətbiq zamanı
Məsarif norması
Alma
Tumurcuklar açılan vaxt
Meyvə əmələ gələn vaxt
Məhsul yığımından sonra
200-250 ml/100 lt su
200-250 ml/100 lt su
200-250 ml/100 lt su
Şəkər çuğunduru
Bitkinin 6 yarpaq fazasında tətbiq edilir
Vegetasiya dövründə 2-3 dəfə 10-14 gündən bir
200-250 ml/100 lt su
Kartof
Yaşıl zoğlar torpaq üzərində çıxdıqda
200-250 ml/1000 m2
Portağal
Çiçəklərin 80%-i töküldükdə
Məhsul yığımından sonra
200-250 ml/100 lt su
200-250 ml/100 lt su
Üzüm
Çiçəklənmədən əvvəl
Gilə əmələ gələn vaxt
Məhsul yığımından 1 ay əvvəl
300-350 ml/100 lt su
300-350 ml/100 lt su
300-350 ml/100 lt su
Pomidor
Bitki 15 sm olanda
10-14 gün sonra
Meyvə əmələ gələndən sonra
200-250 ml/100 lt su
200-250 ml/100 lt su
200-250 ml/100 lt su
Gül kələmi
İç gövdə əmələ gəlməzdən əvvəl
200 ml/1000 m2
 
Mikroelementlər çatışmadıqda bitkilərdə meydana gələn əlamətlər
  • Gənc yarpaqlarda xloroz və damarlar arasında saralma əmələ gəlir
  • Bitkinin böyüməsi zəifləyir
  • Normal yarpaq əmələ gəlməsi pozulur
  • Meyvə əmlə gəlməsi zəifləyir
  • Məhsuldarlıq aşağı düşür və meyvələrdə rəng pozğunluğu əmələ gəlir
  • Meyvələrdə çatlama, çürümə əmələ gəlir
 
Mikroelementlərin çatışmaması aşağıdakı səbəblərdən olur
  • Yüksək pH və turşuluğu olan torpaqlar
  • Azot və kalsiumun yüksək olması
  • Torpaqların qumsal olması
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates