Heksamyl
Aktiv maddə: 240 q/l Oxamyl
Formulyasiya: -
Özəlliklər: -
Qablaşdırma: -
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Xiyar
Kök fır nematodu (Meloidogyne spp.) 
30 lt/ha 
Pomidor
Ağ kəpənək (Trialeuroides vaporariorum)
2.5 lt/ha 
 
Kök fır nematodu (Meloidogyne spp.) 
30 lt/ha 
Soğan
Soğan nemotodu (Ditylenchus dipsaci)
1 lt/ha 
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates