Hekvidor Oil
Aktiv maddə:  4 qr/lt Imidacloprid + 704 qr/lt Mineral yağ
Formulyasiya: Suspenziya konsentratı
Özəlliklər: Imidacloprid və mineral yağın qarışımından hazırlanmış, meyvə ağaçlarında qış mübarizəsi və erkən yaz mübarizəsində istifadə olunan insektisiddir. Imidacloprid kontakt və mədə zəhəri olaraq təsir göstərir. Mineral yağ isə nəfəs almanın qarşısını alır. Hekvidor Oil uzun müddət təsir göstərərək, suda asan həll olur.
Qablaşdırma: 10lt, 25lt, 1lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Şəftalı 
Tut çanaqlı yastıca (Pseudaulacaspis pentagona)
2,5 lt/100 lt.su, yetkin
90 gün 
Alma 
San Jose qabıqlı bit (Q.perniciosus)
2,5 lt/100 lt.su, yetkin 
90 gün 
Zeytun 
Zeytun qarası (Saissetia oleae)
1,5 lt/100 lt.su, sürfə, yetkin
90 gün 
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates