Hekthion
Aktiv maddə: 650 qr/lt Malathion
Formulyasiya: -
Özəlliklər: Kontakt, mədə zəhəri və buxar təsirli orqanik fosforlu insektisiddir. Həmçinin akarisid təsirinə malikdir.
Qablaşdırma: 1 lt, 250 ml
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Tərəvəz
Qırmızı hörümçək (Tetranychus spp.)
90 ml/100 lt su kuklacık, yetkin 
7 gün
 
Qarpız telli böcəyi (Epilachna chrysomelina)
170 ml/100 lt su bütüm dövrlərdə 
 
Kələm qoxulu böcəyi (Eurydema ornatum)
170 ml/100 lt su kuklacık, yetkin 
 
Yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis)
200 ml/da sürfə 
 
Dənyeyən (Bruchus spp.)
200 ml/100 m2 Ambar dərmanlaması 
 
Pambıq sovkası (Heliothis armigera)
200 ml/da sürfə
 
Paxla qurdu (Etiella zinckenella)
200 ml/da sürfə 
 
Qovun qızıl böcəyi (Rhaphidopalpa foveicollis)
170 ml/da yetkin
 
Kartof güvəsi  (Gnorimoschema operculella)
170 ml/da sürfə
 
Kələm kəpənəyi (Pieris brasssicae)
170 ml/da sürfə 
 
Pis qoxulu yaşıl böcək (Nezara viridula)
170 ml/da yetkin, kuklacık
 
Yonca uzunburun böcəyi (Hypera variabilis)
170 ml/da sürfə 
Qarğıdalı 
Cizgili yarpaq qurdu (Spodoptera exigua)
200 ml/da sürfə  
 
Qarğıdalı ambar zərərvericiləti
200 ml/100 m2 Ambar dərmanlaması 
Meyvə
Göz qurdu (Anthonomus spp.)
100 ml/100 lt su sürfə  
 
Testerli arı (Hoplocampa spp.)
125 ml/ 100 lt. su sürfə  
 
Yarpaq bitləri (Aphididae)
125 ml/ 100 lt. su yetkin, kuklacık
 
Qızıl kəpənək (Euproctis chrysorrhoea)
125 ml/ 100 lt. su yetkin, kuklacık
 
Meyvə güvəsi (Laspeyresia molesta)
100 ml/100 lt su sürfə
 
Yüzük kelebeği (Malacosama neustria)
125 ml/ 100 lt. su yetkin, kuklacık
 
Armud birəsi (Stephanitis pyri)
100 ml/ 100 lt. su yetkin, kuklacık
 
Alma ağ qurdu (Yponomeuta malinellus)
200 ml/ 100 lt. su sürfə 
 
Alma pambıq biti (Eriosoma lanigerum)
100 ml/100 lt su yetkin, kuklacık
 
Gilaz milçəyi (Rhagoletis cerasi)
100 ml/ 100 lt. su yumurta, sürfə 
 
Şəftalı  qabıqlı biti (Coccomytilus halli)
100 ml/100 lt su 
 
Zolaqlı meyvə güvəsi (Anarsia lineatella)
150 ml/ 100 lt. su 
 
Zeytun qabıqlı biti (Parlatoria oleae)
150 ml/ 100 lt. su sürfə 
 
Zolaqlı meyvə yarpaqbükəni (Hedya nubiferana) 
Yarpaq güvəsi (Recurvaria nanella) 
125 ml/ 100 lt. su sürfə 
 
Yarpaqbükənlər (Archips spp.)
100 ml/100 lt su sürfə 
Bağ *
Unlu bit (Planococcus citri)
150 ml/ 100 lt. su bütün dövrlərdə 
7 gün
Dekorativ bitkilər
Yarpaq bitləri (Aphididae)
85 ml/100 lt su yetkin, kuklacık 
Xaşxaş
Kök qurdu (Ceuthorrhynchus denticulatus)
200 ml/ 100 lt. su yetkin
Pambıq
Cizqili yarpaq qurdu (Spodoptera exigua)
250 ml/da sürfə
7 gün
 
Pambıq yarpaq biti (Aphis gossypii)
100 ml/da yetkin, kuklacık 
 
Yarpaq birəsi (Empoasca decipiens)
170 ml/da yetkin, kuklacık 
Küncüt
Küncüt güvəsi (Antigastra catalaunalis)
100 ml/da sürfə
7 gün
Soya 
Pis qoxulu yaşıl böcək  (Nezara viridula)
170 ml/da 
7 gün
 
Cizqili yarpaq qurdu (Spodoptera exigua)
250 ml/da 
Taxıl
Ambarlanmış taxıl və məmullar zərərvericiləri
200 ml/100 m2 səthə
*İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates