Maestro
Aktiv maddə: 50 q/l Lambda-cyhalothrin
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Kontakt və mədə yolu ilə təsirli, qısa zamanda və qalıcı təsirə sahibdir. Tətbiq etmədən qısa müddət sonra yağan yağışlarla yuyulmaz.
Qablaşdırma: 1lt, 5lt, 250ml
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Pambıq 
Pambıq sovkası 
(Heliothis armigera) 
150 ml / da
Sürfə, yumurta 
7 gün 
 
Qırmızı hörümçək 
(Tetranychus urticae) 
50 ml / da
Kuklacık və yetkin
7 gün 
Alma 
Alma meyvəyeyəni
(Cydia pomonella)
20 ml / 100 lt su
Sürfə
3 gün 
 
Alma ağ qurdu (Hyponomeuta spp)
10 ml / 100 lt su
Sürfə
3 gün 
Bağ *
Salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)
20 ml /100 lt su
Sürfə
7 gün 
 
Sovka
(Agrotis spp.)
30 ml /100 lt su
Sürfə
7 gün 
Qarğıdalı 
Qarğıdalı qurdu
(ostrinia nubilalis)
30 ml / da
Sürfə 15 gün ara ilə 3 dərmanlama
14 gün 
 
Sovka 
(Agrotis spp.)
50 ml / da
Sürfə
14 gün 
 
Qarğıdalı qurdu
(ostrinia nubilalis)
30 ml / da
Sürfə 15 gün ara ilə 3 dərmanlama
14 gün 
Kartof
Kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata)
40 ml / da
Sürfə, yetkin 
3 gün 
Buğda 
Ziyankar bağacıq (Eurygaster integriceps )
20 ml / da
(bütün kuklacık dövrləri) 
14 gün 
 
Taxıl karabidlər 
(Zabrus spp.)
50 ml / da
Sürfə
14 gün 
 
Taxıl uzunburun böcəyi
(Pachytychius hordei)
25 ml / da
Sürfə 
14 gün 
Pomidor
Pambıq sovkası 
(Heliothis armigera)
50 ml / da
Sürfə 
3 gün 
Zeytun 
Zeytun güvəsi 
(Prays oleae )
15 ml / 100 lt su
Sürfə
3 gün 
Kələm 
Kələm güvəsi 
(Plutella spp.)
25 ml / da
Sürfə 
2 gün 
Fındıq
Helmintlər
(Balaninus nucum)
50 ml / da
Yetkin
7 gün 
Şəkər çuğunduru
Çuğundur adi uzunburunu (Cassida spp.)
25 ml / da
Kuklacık və yetkin
3 gün 
*İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.
 
Əvvəlcə etiketi oxuyun
 • Evdə istifadə etməyin
 • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
 • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
 • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
 • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
 • Siqaret çəkməyini.
 • Dərmanlanmış sahəyə 1 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır
 • Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.
 • İstifadə olunan bitki mühafizə preparatın boş qabının dördə bir hissəsini təmiz su ilə doldurub,yaxşıca çalxalayın və çalxalanmış suyu çiləyicinin çəninə boşaldın.Bunu üç dəfə təkrarlayın.
 
Zəhərlənmə əlamətləri :
Zəhərlənmənin xüsusi əlamətləri yoxdur. Ümumi əlamətlər başlanğıcda ürək bulanması, qusma, qarın ağrısı və ishal. Dərman ilə təmas dəri və göz qıcıqlanmasına səbəb ola bilər.
İlk yardım tədbirləri
Göz: Təmas  halında 15-20 dəqiqə göz açıqkən bol su ilə yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır.
Dəri: Təmas halında geyimi çıxarın. Bədən hissələri bol su və sabunla yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır. (Bax P302 + P352)
Boğazdan keçməsi: Dərhal tibbi yardım ilə təmin edin. Həkimin nəzarətində, xəstəni qusturun. Şüuru bağlı xəstəyə ağızdan bir şey verilməz və qusturulmaz.
Qoxlama vasitəsilə: Təsirə məruz qalan şəxs təmiz havaya nəql edilməlidir. Əgər nəfəs almaqda çətinlik çəkirsə, süni tənəffüs verin. Dərhal həkimə müraciət edilməlidir.
 
DİQQƏT EDİLƏCƏK İFADƏLƏR
H226 Yanıcı maye və buxar
H302 udulması halında zərərlidir.
H312 Dəri ilə təması halında zərərlidir.
H315 Dərinin qıcıqlanmasına səbəb olur.
H331 Tənəffüs edilməsi halında toksiktir.
H410 Su mühitində uzunmüddətli, çox zəhərli təsir.
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P210 İstilik / qıvılcımlar / alovlar / isti səthlərdən uzaq tutun. - Siqaret çəkməyin.
P273 Ətraf mühitə yayılmasına yol verməyin
P280 Qoruyucu əlcək / qoruyucu paltar / göz qoruyucusu / üz qoruyucusu istifadə edin.
P302 + P352 dəri ilə təmas halında isə: Bol sabun və su ilə yuyun.
P501 Məzmunu / konteynerin tətbiq olunan qaydalara uyğun olaraq atılması.
EUH401 İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə istiqamətli riskləri önləmək üçün, istifadə etməyə dair təlimatlara riayət edin.
 
DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
 
Tövsiyə olunan preparat lazım olan miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq həll edilir.Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur.Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işləyə-işləyə çənə tökülür.Qarışdırma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir.Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma dava etdirilir.Hazırlanmış işçi məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır.
 
TƏNZİMLƏNMƏSİ: 
Tətbiqdən əvvəl çiləyici aparatının tənzimləmə işləri aparılmalıdır. Xüsusi sahədə tətbiq olunacaq qarışıq miqdarı tətbiqlərdə yaxşı bir örtük təmin etmək üçün düzəldilməlidir.Tətbiq günü sərin saatlarında,küləksiz və ya az küləkli hava şəraitində edilməlidir.
 
ÇİLEYİCİ APARATININ TƏMİZLİĞİ:
Dərman preparatının istifadəsi tamamlandıqdan sonra çiləyicinin içərisində olan dərman preparatının tamamilə  boşalmasından əmin olun. Çiləyicinin çəninə təmiz su dolduraraq qarıştırıcını işe salmaqla bütün hissəcikləri yayxalayın. Yayxalama işlərini su kanallarına yaxın aparmayın. Yayxalanmış suyu su kanallarına boşaltmayın.
 
BİTKİ QORUMA MƏHSULUNU İSTİFADƏ ŞƏKLİ:
Pambıqda yaşılqurda qarşı seçilmiş  3 m aralı uzunluğunda olan bütün bitkilər yaşılqurd yumurta və larvası olaraq yoxlanılır və 3 m uzunluğunda 2 sürfənin olduğu zaman tətbiq olunmağa qərar verilir.
 
Iki nöqtəli kırmızıhörümcəklərə qarşı mübarizə zamanının təyin olunması üçün bitkilər 4-6 yarpaqlı olduqdan sonra Survey başlanır. Zərərli yalnız tarla kənarında və içində lokal olaraq tapılırsa, yalnız bu qisimlər spesifik dərmanlar ilə ilaçlanmalıdır. Zərərlidir tarlanın hamısına yayılması vəziyyətində, edilən survey sıxlıq yarpaq başına Aralıq dənizi Bölgəsində 5, Ege və Cənub-Şərqi Anadolu Bölgəsində 10 ədəd Qırmızı hörümcəyə çatmış isə kaplama dərmanlama edilməlidir.
 
Alma içqurdu:Alma içqurdu tətbiq olunacaq dərmanlar, proqnozlaşdırma və erkən xəbərdarlıq sistemi ilə idarə olunmalıdır. Alma içqurdu mübarizəsində hədəf hər Dole aid sürfə çıxışı müddətində ağacları dərmanlı alaraq yumurtadan çıxan sürfələri meyvə içinə girmədən əvvəl öldürməkdir.
 
Alma ağqurd:Bağçanı təmsil edəcək 100 yarpaq buketinde epidermis içinə girmiş və ya şəbəkə hörmüş 4 sürfə verilənlər varsa dərmanlama edilər.
 
Bağ salxım güvesine qarşı salxım güvəsi tətbiq zamanları təxmin-xəbərdarlıq sisteminə görə müəyyən edilir.Larvasit tətbiq üçün tələlərdən tutulan kəpənək sayı təpə nöqtəsinə çatıb, düşməyə başlamalı, təsirli istilik məbləği 1.dölde 120 gün-dərəcə, toran istilikləri üst-üstə 2 gün 15 ° C və üzərində olmalı, bu vəziyyət irəliləyən günlərdə də davam etməlidir. Təsirli istilik məbləği 2.dölde 520 gün-dərəcə, 3.dölde 1047 gün-dərəcəyə çatmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçək tumurcuğu, 2.dölde qoru, 3.dölde tatlanma başlanğıcı dövründə olmalıdır. İlk sürfə çıxışı görüldüyündə ilaçlamaya qərar verilir. Hər Dole bir tətbiq edilər..
 
Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı İlk yumurta aşkar edilərkən tətbiq edilir. Birinci tətbiqdən sonra 15 gün aralığında daha 2 tətbiq verilir.
Kartof böcəyinə qarşı gündəlik gündəlik temperatur 14-15 C-ə çatdıqda, diaqonal istiqamətə sahəyə daxil edilir və zərərli yumurta, larva və böyüklər ocaqlarda axtarılır. Görülən hər hansı bir dövr torpağın bulaşıkçı olduğunu göstərir. İlk silsiləyə qarşı tətbiq ediləcəyi təqdirdə, ilk yetişən sürfələri (dördüncü dövr) bitkilərdə görüldükdə edilməlidir. İkinci dövr tətbiqində yumurtanın açılması tamamlanmalıdır. Bu dövrdə həşəratın sıxlığından ötəri bitki zərər zəruri ola bilməz, çünki bitki bitki tərəfindən zəhərlənə bilər. Bununla birlikdə, edilən araşdırmalar nəticəsində, kartof bitkisinin yarpaqlarında kartof böcəyinin səbəb olduğu% 20 nisbətindəki zərər, bitki tərəfindən tolere edilə bilməkdə və məhsulda azalma olmamaqdadır. Bu nisbət bitkinin fenolojik dövrünə və inkişafına bağlı olaraq% 40-a qədər çıxmaqdadır.Buğda: Ekin donqar böcəyi: Səth ilaçlaması edilər.
 
Taxıl bitkiləri böcəyi: Torpaqdan 10 gün sonra (sapa alış dövrü), çiləmə üsulu edilir.
 
Süni: Sahələri hesablayandan sonra sahələrdə bəzi sayar və qiymətləndirmələr aparılır. Bunun nəticəsində kimyəvi mübarizəyə qərar verilir.
 
Pomidorda yaşılqurda qarşı tarlaya künclərdə cəhətdən girilib, tarlanın böyüklüyünə görə 50-100 bitki nəzarət edilərək, bitkinin çiçək, yarpaq, sap, meyvə və sürgünlerinden, yumurta və sürfə axtarılar. 100 bitkidən 5-i qabyuyan tapılmış isə tətbiq edilər.
 
Kələm: Kələm yarpağı veranda qarşı: Tarlaya diaqonalların istiqamətinə daxil edilir və hər 10 addım bir bitki yoxlanılır. Zərər semptomları ümumi olduqda, dezinfeksiya edilməsinə qərar verilir.
 
Zeytun güvəsi: Həşəratın çiçək budunda dərman müalicəsi tövsiyə edilmir. Ancaq məhsulun az olduğu illərdə mövsüm başına yarpaq və yeni tumurcuqları% 10-dan çox zərər görüldüyündə, çiçək dölünde ilk kəpənəklərin tutulmasından 7-10 gün sonra çiçək dölüne bir dərmanlama edilər. Üstünlük yalnız meyvə dölüne qarşı dərmanlama edilməlidir. Nəzarət edilən mərcimək böyüklüyündəki meyvələrin% 10-canlı "yumurta + sürfə" olduğunda dərmanlama edilər.
 
Fıstıq psillidine qarşı həftəlik olaraq 100 mürəkkəb yaprakta edilən sayıları nəticəsində yarpaq başına 20-30 nimf görüldüyündə, yumurtaların böyük əksəriyyəti açıldığında və ilk ergin parazitoit çıxışı və yarpaq səthində yapışqan təbəqə (fumajin) olmadan əvvəl tətbiq edilməlidir.
 
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:
Maestro 5 EC adlı bitki qoruma məhsulu, təsir mexanizminə görə Qrup 3A olaraq təsnif bir insektisittir. Bitki mühafizəsi məhsulları eyni hərəkət mexanizmi ilə təkrarlanan tətbiq müqavimət inkişafına kömək edir. Bu səbəblə, müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün Maestro 5 EC'nin eyni istehsal mövsümü içərisində təklif edilən ümumi tətbiq sayını aşmayınız. Tətbiqin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup 3A xarici) bitki qoruma məhsullarının istifadə edilməsinə diqqət yetirin.
 
QARIŞABİLİRLİK ŞƏRTLƏRİ :
MAESTRO 5 EC bir çox İnsektisit, akarisit və fungisitle qarışa bilər. Dərmanlama üçün böyük miqdarlarda qarışıq etmədən əvvəl ön qarışıq sınaqlarının aparılması tövsiyə edilir.
 
İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.               
 • Dərmanı anbarlarda qapalı olaraq mühafizə edin
 • Boş dərman qablarından hər hansı bir məqsədlə istifadə etməyin.
 • Arılara zəhərlidir. Çiçəklənmə zamanı istifadə etməyin.
 • Balıq üçün toksikdir. Yeraltı və yerüstü sularına bulaştırmaqdan qaçının.
 
Saxlama şəraiti:
Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 3 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur                              .
 
ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 
Firma adı və ünvanı
Qediyyat sahibi və İstehsalçı:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates