Rebound
Aktiv maddə: 16000 BV/mq Bacillus thuringiensis
Formulyasiya: Suda həll olunan toz
Özəlliklər: Zərərlilərin məhv olması üçün onların bitkinin dərmanlanmış hissəsini yemələri lazımdır. Dərmanlanmış yarpağı yeyən böcəyin bir neçə saat sonra yeməsi dayanır, lakin ölməyə bilər. Sürfələrin canlı qalması zərərin davam etməsi mənasına gəlmir. Dərmanı mədəsinə alan böcək artıq zərarsiz hala gəlir. Dərmanın təsirini tam göstərməsi üçün yaxşı dərmanlamanın aparılması zəruridir. Bitkinin bütün yaşıl səthinin (yarpaqların) dərmanlanması lazımıdır. Dərmanlama 7-14 gün ara ilə təkrarlanmalıdır.
Qablaşdırma: 1kq, 600 qr
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Sitruslar
Sitrus güvəsi (prays citri)
200 qr/ 100 lt su 
Bağ 
Salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)
150 qr+1000qr şəkər/100 lt su 
Pomidor (istixana)
Pomidor güvəsi (Tuta absoluta)
200 qr/100 lt su 
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates