Smach
Aktiv maddə: 240 qr/lt Spirodiclofen
Formulyasiya: Suspenziya konsentratı
Özəlliklər: Zərərvericinin orqanizmində yağ sintezinin qarşısını alaraq qırmızı hörümçək növlərinə və pas böcəklərinə qarşı tam qorumanı təmin edir. Kontakt təsirli akarisiddir. Yumurta daxil olmaqla bütün inkişaf dövürələrində (yumurta+sürfə+kuklacık) təsirlidir. Smach ilə aparalan bir dərmanlama uzun müddət ərzində qorumanı təmin edir.
Qablaşdırma: 200 ml , 300 ml
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Son dərmanlama ilə  biçin arasındakı müddət
Sitruslar
Qırmızı hörümçək (Panonychus citri)
Pas böcəyi (Phyllocoptrata oleivora) 
20 ml/100 lt. su,
yumurta, kuklacık, yetkin 
14 gün 
Alma 
Qırmızı alma gənəciyi
 (Panonychus ulmi)
30 ml/100 lt. su,
yumurta, kuklacık, yetkin 
14 gün 
 
Yemişan gənəsi
(Tetranychus viennensis)
25 ml/100 lt. su,
yumurta, kuklacık, yetkin 
14 gün 
Gilas 
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
25 ml/100 lt. su,
yumurta, kuklacık, yetkin 
14 gün 
Bağ 
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
25 ml/100 lt. su,
yumurta, kuklacık, yetkin 
14 gün 
Şəftalı 
İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)
25 ml/100 lt. su,
yumurta, kuklacık, yetkin 
14 gün 
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates