Super Takimetrin
Aktiv maddə: 10% Alpha cipermetrin
Formulyasiya: -
Özəlliklər: -
Qablaşdırma: -
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Alma
Alma meyvəyeyəni
Çiçəkyeyən
Yarpaqbükən
Meyvə uzunburnu
Mənənə
Güvə
Ballıca
200 qr/1000 l su
Üzüm
Yarpaqbükən
Yarpaq fillokseriyası
250 qr/1000 l su
Taxıl
Zərərli bağacıq
150 qr/ha
Şəkər çuğunduru
Qalxanlı böcək
200 qr/ha
Pambıq
Yaşıl qurd
300 qr/ha
Qarğldalı
Qarğıdalı qurdu
Qarğıdalı qıça kurdu
400 qr/ha
Kartof
Kolorado böcəyi
70-100 qr/ha
Kələm
Kələm sovkası
Kələm kəpənəyi
Birə
100-150 qr/ha
Tütün
Trips
Mənənə
100 qr/ha
Otlaq
Çəyirtkə
300 qr/ha
 
Əvvəlcə yarlığı oxuyun
  • Evdə istifadə etməyin
  • Uşaqlardan və qidalardan uzaq saxlayın
  • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
  • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
  • Çiləmə əsnasında heç bir şey yeməyin
  • Siqaret çəkməyini.
  • Dərmanlanmış sahəyə 7 gün insan və heyvan buraxılmamalıdır
Tövsiyə edilən preparatlardan başqa digərlərinin istifadəsi qəti qadağandır.
İstifadə olunan bitki mühafizə preparatın boş qabının dördə bir hissəsini təmiz su ilə doldurub,yaxşıca çalxalayın və çalxalanmış suyu çiləyicinin çəninə boşaldın.Bunu üç dəfə təkrarlayın.
 
 
 
DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
Tövsiyə olunan preparat lazım olan miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq həll edilir.Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur.Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işləyə-işləyə çənə tökülür.Qarışdırma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir.Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma dava etdirilir.Hazırlanmış işçi məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır.
 
TƏNZİMLƏNMƏSİ:
Tətbiqdən əvvəl çiləyici aparatının tənzimləmə işləri aparılmalıdır. Xüsusi sahədə tətbiq olunacaq qarışıq miqdarı tətbiqlərdə yaxşı bir örtük təmin etmək üçün düzəldilməlidir.Tətbiq günü sərin saatlarında,küləksiz və ya az küləkli hava şəraitində edilməlidir.
 
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:
Süper Takimethrin 100 EC adlı bitki qoruma məhsulu, təsir mexanizminə görə Qrup 3 olaraq təsnif bir insektisittir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki qoruma məhsullarının təkrarlayan proqramlar, müqavimət inkişafını təşviq edir. Bu səbəblə, müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün Super Takimethrin 100 EC'nin eyni istehsal mövsümü içərisində təklif edilən ümumi tətbiq sayını aşmayınız. Tətbiqin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup 3 xarici) bitki qoruma məhsullarının istifadə edilməsinə diqqət yetirin.
 
QARIŞDIRILMASI:  Digər insektisidlər ilə qarışdırılır.
 
DİQQƏT EDİLƏCƏK  İFADƏLƏR
H226 Yanıcı maye və buxar
H302 udulması halında zərərlidir.
H312 Dəri ilə təması halında zərərlidir.
H315 Dərinin qıcıqlanmasına səbəb olur.
H331 Tənəffüs edilməsi halında toksiktir.
H410 Su mühitində uzunmüddətli, çox zəhərli təsir.
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P210 İstilik / qıvılcımlar / alovlar / isti səthlərdən uzaq tutun. - Siqaret çəkməyin.
P273 Ətraf mühitə yayılmasına yol verməyin
P280 Qoruyucu əlcək / qoruyucu paltar / göz qoruyucusu / üz qoruyucusu istifadə edin.
P302 + P352 dəri ilə təmas halında isə: Bol sabun və su ilə yuyun.
P501 Məzmunu / konteynerin tətbiq olunan qaydalara uyğun olaraq atılması.
EUH401 İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə istiqamətli riskləri önləmək üçün, istifadə etməyə dair təlimatlara riayət edin.
 
İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.
Arılara, balıqlara, faydalı böcəklərə zəhərlidir. Sulara bulaştırmayınız. Çiçəklənmə zamanı istifadə etməyin.
 
Saxlama şəraiti:
Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 3 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur                          .
 
ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 
Firma adı və ünvanı
Qediyyat sahibi və İstehsalçı:
TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates