Sutra
Aktiv maddə: 50 qr Lambda Cyhalothrin
Formulyasiya: Suspenziya konsentratı
Özəlliklər: Kontakt və mədə yolu ilə təsir edən qalıcı xüsussiyətə sahibdir.
Qablaşdırma: 1 lt, 500 ml, 250 ml
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Pambıq
Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)
150 mq/ da (Sürfə) 
7 gün 
Alma
Almaqurdu (Cydia pomonella)
20 ml /100 lt. su (Sürfə) 
3 gün 
Bağ
Salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)
20 ml /100 lt. su (Sürfə) 
 
Qarğıdalı
Qarğıdalı kəpənəyi (Sesamia spp.) 
Qarğıdalı qurdu (Ostrina nubilalis) 
30 ml/da (Sürfə) 
14 gün 
 
Sovka (Agrotis spp.)
50 ml / da (Sürfə) 
 
Taxıl
Taxıl karabidlər (Zabrus spp.)
20 ml / da Səthə tətbiq 
14 gün 
Kartof
Sovka  (Agrotis spp.)
40 ml/da
3 gün 
 
Kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata)
40 ml/da (Sürfə, yetkin) 
3 gün 
Şəkər çuğunduru
Yarpaq birəsi (Chaetocnema sp.)
25 ml/da (Yetkin) 
3 gün 
Pomidor
Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)
50 ml / da (Sürfə) 
3 gün 
Fındıq
Fındıq uzunburnu (Curcilio nucum)
50 ml / da (Yetkin) 
7 gün 
Kələm 
Kələm güvəsi (Plutella maculipennis)
25 ml/da (Sürfə) 
 
Taxıl
Uzunburun Eliya (Aelia rostrata)
40ml/da Qışlamış yetkin 2ci və 5ci dövr kuklacık, yeni nəsil yetkin 1-3 dövr kuklacık 50ml/da Sürfə dövrü yaşıl səth tətbiqi 
14 gün 
 
Taxıl karabidlər (Zabrus spp.)
20 ml / da Səthə tətbiq 
14 gün 
Zeytun 
Zeytun milçəyi (Bactrocera oleae)
300 q/100 L su çiçək nəsli 
3 gün 
 
Zeytun güvəsi (Prays oleae )
15 ml/100 lt.su 
3 gün 
 
Zeytun qarası (Saissetia oleae)
30 ml/100 lt su (Sürfə) 
3 gün 
 
Zeytun unlu biti (Euphyllura olivina)
300 q/100 lt. su 
3 gün 
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates