Kimsal Malathion
Aktiv maddə:  65% malathion
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: -
Qablaşdırma: -
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Tərəvəz
Qırmızı hörümçək (Tetranychus spp)
Qarpıztelli böcəyi (Epilachna chrysomelina)
Kələm qoxulu böcəyi (Eurydema ornatum)
Pambıq yarpaq qurdu (Spodoptera litoralis)
Toxum böcəkləri və anbar zərərvericiləri (Bruchus spp.)
Yaşıl qurd (Heliothis armigera)
Paxla kapsul qurdu (Etiella rinckenella)
Qovun qızıl böcəyi (Rhaphidopalpa foveicollis)
Kartof güvəsi (Gnorimoschema opercutella)
Kələm kəpənəyi (Pieris brasssicas)
Pis qoxulu yaşıl böcək (Nezara viridula)
Yonca xortumlu qurdu (Hypera variabilis)
90 ml/100 lt su yetkin
170 ml/100 lt su
170 ml/100 lt su kuklacık, yetkin
200 ml/sürfə
200 ml/100 m2 anbr dərmanlaması
200 ml/sürfə
200 ml/sürfə
170 ml/yetkin
170 ml/yetkin
170 ml/yetkin
170 ml/yetkin, kuklacık
170 ml/sürfə
Qarğıdalı
Cizgili yarpaq qurdu (Spdeptera exigua)
Qarğıdalı anbar zərərvericiləri
200 ml/da sürfə
200 ml/100 m2 anbr dərmanlaması
Meyvə
Meyvə göz qurdu (Antonomus spp.)
Meyvə testerli arısı (Haplocampa spp.)
Yarpaq bitləri (Apludidae)
Qızıl kəpənək (Euproctis chrysorrhoea)
Meyvə güvəsi (Laspeyresia molesta)
Armud birəsi (Stephanitis pyri)
Alma ağ qurdu (Hyponomeuta malinellus)
Alma pambıq biti (Eriosoma lanigerum)
Gilas milçəyi (Rhagoletis cezasi)
Zolaqlı meyvə güvəsi (Anarsia lineatella)
Zeytun qabıqlı biti (Parlatoria oleae)
Zolaqlı meyvə yarpaqbükəni (Hedya nubiferana) 
Yarpaqbükənlər (Archips spp.)
100 ml/100 lt su sürfə
125 ml/100 lt su sürfə
125 ml/100 lt su kuklacık, yetkin
125 ml/100 lt su kuklacık, yetkin
100 ml/100 lt su sürfə
100 ml/100 lt su kuklacık, yetkin
200 ml/100 lt su sürfə
100 ml/100 lt su kuklacık, yetkin
100 ml/100 lt su sürfə. yumurta
150 ml/100 lt su sürfə
150 ml/100 lt su sürfə
125 ml/100 lt su sürfə
100 ml/100 lt su sürfə
Üzüm
Unlu bit (Planococcus citri)
150 ml/100 lt su
Bəzək bitkiləri
Yarpaq bitləri (Aphididae)
85 ml/100 lt su kuklacık, yetkin
Pambıq
Cizgili yarpaq qurdu (Spodoptera exigua)
Pambıq yarpaq biti (Aphis qossypil)
Yarpaq birəsi (Empasca decipiens)
250 ml/100 lt su sürfə
100 ml/100 lt su kuklacık, yetkin
170 ml/100 lt su kuklacık, yetkin
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates