Resital Duo
Aktiv maddə: 452,42 qr/lt 2,4-D EHE + 6.25 qr/lt Florasulam
Formulyasiya:   Suspenziyalı emulsiya
Özəlliklər:    Resital Duo sistemik ve kontakt etkili geniş spektrli bir herbisiddir. Buğda və arpanın hər çeşidində rahatlıqla tətbiq edilə bilir. Sistemik təsirli yolla nəzarət ederək alaq otların qidalanmasını dərhal dayandırır və ölüm əlamətləri 1-2 gün içində solma, saralma şəklində görünməyə başlanır, tamamən ölümü hava istisinə və vəhşi otun vəziyyətinə görə 7-14 gün içində görülür. Buğda və arpadan sonra əkiləcək məhsullara mənfi təsiri yoxdur. Dərmanlamadan sonra hər hansı bir səbəblə buğda və arpa tarlası xarab olursa torpaq emalından 7-15 gün sonra rahatlıqla başqa bir məhsul əkilə bilər. Torpaqda qalıqlar buraxmaz. Resital Duo dərmanlamadan 2 saat sonra yağan yağış dərmanın təsirini azaldmaz.
Qablaşdırma: 1lt, 5 lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki a
Xəstəlik adı
Istifadə miqdarı
Son dərmanlama ilə biçin arasındakı müddət
Buğda
Arpa
Yay xoruzgülü (adonis aestivalis) 
İtaliya sümürgəni (anchusa azurea) 
Yatık boya kökü (Asperugo procumbens) 
Daşkəsən ot (Buglossoides arvensis) 
Sarı ot (Boreava orientalis) 
Rum yalancı keteni (Camelina rumelica) 
Yabanı tərə (Cardaria draba ) 
Boynuz otu (Cerastium arvense ) 
Uzun süperge otu (Descuraina sophia ) 
Kıraç ıtırı (Geranium stepporum) 
Sarkık Meyveli (Hypecoum pendulum) 
Boyaq çüyütotu (Isatis tinctoria) 
Trakya hardalı (Neslia apiculata) 
Yabanı xardal  (Sinapis arvensis) 
Yem noxudu (Vicia sativa) 
50 ml/da 
14 Gün
Buğda
Arpa
Çobanyastığı (Anthemis fumarifolia) 
Tikanlı şeytan qanqalı (Carduus picnocephalus) 
Əkin mahmızçiçəyi (Consolida regalis) 
İlişkən qatıqotu (Galium aparina) 
Çoban değneği (Polygonum arenarium) 
Qaymaqçiçəyi (Ranunculus arvensis) 
Adi alaqanqal (Silybum marianum) 
Bulaqotu (Veronica triphyllos) 
60 ml / da 
14 Gün 
Buğda
Arpa

Sürünən kəkrə (Acroptilon repens) 
Şüalı dağ keşnişi (Bifora radianis) 
Əkin güləvəri (Centaurea cyanus) 
Eşşək qanqası (Cirsium arvense) 
Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis) 
70 ml / da 
14 Gün 
Qarğıdalı
Teofrast kəndirotu (Abutilon theophrasti) 
Geriqatlanan qaratərə (Amaranthus retroflexus) 
Ağəsməyəbənzər zəravənd (Aristolochia clematitis) 
Ağımtıl tərə  (C. botrys) 
Yovşan quyruq ambrozi (Chenopodium vulvaria) 
Əkin güləvəri (Centaurea cyanus) 
İlişkən qatıqotu (Galium aparina) 
Gece sefası (İpomea stolonifera) 
Adi soda otu (Salsola kali) 
Ağımtıl tərə (Chenopodium album) 
Adi pıtraq (Pythium spp.) 
70 ml / da 
14 Gün 
Qarğıdalı
Sürünən kəkrə  (Acroptilon repens) 
Çöl sarmaşığı ( Convolvulus arvensis) 
80 ml / da 
14 Gün 

 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates