Bioraiz

 

Amino turşular, polisaxaridlər, və təbii stimulatorlar daxil edən kök və vegetativ inkişaf stimulyatorudur.
Bioraiz xüsusən tərəvəz bitkiləri üçün tövsiyyə olunur. Ağac və kolların transplantasiyasi üçün də istifadə edilir.3-5 litr/ha məsarif norması ilə təbiq olunur.
Bioraiz  transplantasiyadan sonra tətbiq olunur.
Qablaşdırılma: 1lt, 5lt, 10lt, 20lt, 220lt
Tərkibi:
Ümumi nitroqen (N) :
 
4,0% Wt/Wt

Fosfor pentoksidi (P2O5) :
 
4,0% Wt/Wt
Kalium duzu (K2O) :
 
3,0% Wt/Wt
Mikroelementlər:
 
 
 
Dəmir (Fe) :
0,4% Wt/ Wt
 
Manqan (Mn) :
0,1% Wt/Wt
 
Mis (Cu) :
0,02% Wt/Wt
 
Sink (Zn) :
0,01% Wt/Wt
 
Bor (B) :
0,1% Wt/Wt
 
Molibden (Mo) :
0,01% Wt/Wt
Sərbəst amino turşuları :
 
7,0% Wt/Wt
Polisaxarid:
 
4,0% Wt/Wt
Təbii stimulatorlar:
 
1,5% Wt/Wt
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates