Calimag Plus
Tərkibi:                                                       (% w/w)
Ümumi Azot (N).........................................%0,5
Nitrat azotu (N)..........................................%0.1
Suda həllolunan Kalsium Oksid (CaO) ..........%2,0
 
pH: 5,5 - 6,5
Sıxlıq: 1,5
Qablaşdırılma: 1lt, 5lt, 20lt
 
Bitkilər
Məsarif norması
Tətbiq zamanı
İstixanalar,
açıq tərəvəz və tarla bitkiləri
150-200cc / 100 lt su
Meyvə əmələgəlməsindən sonra 2-3 tətbiqetmə, 15-20 gün aralıqla və ehtiyac olduğunda
Sitruslar, Yumuşaq
və Sərt Çəyirdəkli Meyvələr
250-300cc / 100 lt su
Meyvə əmələgəlməsindən sonra 2-3 tətbiqetmə, 15-20 gün aralıqla və ehtiyac olduğunda
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates