Folia K
Tərkibi:                                                            (% w/w)
Suda həll olunan Kalium Oksidi (K2O)...................%3
 
Qablaşdırılma: 1lt, 5 lt,10 lt
 
pH: 7
Sıxlıq: 1.4
Bitkilər
Məsarif norması
Tarla bitkiləri
150-200 cc/da
Meyvə ağacları
150-200 cc/100 lt su
Sitruslar
150-200 cc/100 lt su
Bağ
150-200 cc/100 lt su
Texniki bitkilər
150-200 cc/da
Açıq tərəvəz
150-200 cc/da
İstixanalar
200-250 lt/100 lt su
Damlama yolu ilə - bütün bitkilər
1-2 lt/da
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates