Florbac
Suda həll olunan qranullar (WG)
 
İstifadə olunduğu bitki və zərərvericilər
Bitki Adı
Zərərverici
Məsarif norması
Üzüm
Salxım güvəsi (Lobesia botrana)
100 qr/100 l su
Pomidor (istixana)
Pomidor güvəsi (Tuta absoluta)
150 qr/100 l su
Bibər (istixana)
Pambıq yarpaq qurdu (Spodoptera littoralis)
100 qr/100 l su
Gilas
Alma yarpaqbükəni (Archips rosanus
Adi yarpaqbükəni (A. xylosteanus)
100 qr/100 l su
 
Öncə etiketi oxuyun
  • Evdə istifadə etməyin.
  • Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaq tutun.
  • Dərman buxarı və zərrələri ilə tənəffüs etməyin
  • Maska,qoruyucu geyim,əlcək və gözlükdən istifadə edin
  • Bitki qoruma preparatlarından tətbiq edilməsi zamanı heç bir şey yeməyin, içməyin, siqaret çəkməyin. 
  • Bitki qoruma preparatın tətbiq olunmuş sahəyə 1 gün ərzində insan və heyvan buraxmayın.
 
ZƏHƏRLƏNMƏ ƏLAMƏTLƏRİ: Hər hansı bir narahatlıq hiss etsəniz, etiket ilə bir həkimə müraciət edin. Dərinin qıcıqlandırması ola bilər.
 
İLK YARDIM TƏDBİRLƏRİ
 
Göz: Təmas  halında 15-20 dəqiqə göz açıqkən bol su ilə yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır.
Dəri: Təmas halında geyimi çıxarın. Bədən hissələri bol su və sabunla yuyun. Həkimə müraciət olunmalıdır. Boğazdan keçməsi: Dərhal tibbi yardım ilə təmin edin. Həkimin nəzarətində, xəstəni qusturun. Şüuru bağlı xəstəyə ağızdan bir şey verilməz və qusturulmaz.
Qoxlama vasitəsilə: Təsirə məruz qalan şəxs təmiz havaya nəql edilməlidir. Əgər nəfəs almaqda çətinlik çəkirsə, süni tənəffüs verin. Dərhal həkimə müraciət edilməlidir
 
ANTİDOTU  VƏ MÜALİCƏSİ: Xüsusi antidot yoxdur. Əlamətlər görə müalicə tətbiq olunur.
Preparat mədə-bağırsaq  zəhərli bioloji cəhətdən təsirli insektisiddir. Sporlanma ərzində parasporal, kristal zülallı strukturlar meydana gətirməkdədir. Bitkiyə püskürdülən dərman sürfə tərəfindən udulduğunda Larva mədəsində bu kristal strukturlar hüceyrələri parçalayaraq həzmin dayanmasına səbəb olur. Qidalanan sürfə sonda ölər.
 
DƏRMAN PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
Tövsiyə olunan preparat lazım olan miqdarda ayrı bir qabda su ilə qarışdırılaraq həll edilir.Çiləyicinin çəni yarıya qədər su ilə doldurulur.Hazırlanmış məhlul çiləyicinin qarışdırıcısı işləyə-işləyə çənə tökülür.Qarışdırma davam edərək qalan su da çənə əlavə edilir.Çiləmə başa çatana kimi qarışdırılma dava etdirilir.Hazırlanmış işçi məhlul həmin gün istifadə olunmalıdır.
 
Üzüm: Çiləmələrdə 100 L suya 1000 g şəkər qarışdırılması tövsiyə olunur.
Salxım güvəsinə qarşı ediləcək çiləmələrdə  təxmin və xəbərdarlıq sisteminə görə yönəldilmişdir. İlk növbədə üst-üstə yerləşən  tələlərə tutulan kəpənəklərin sayı, ardıcıl iki gündən artıq 15 ° C-dən artıqdır və effektiv temperatur birinci turda 120 gd (gündüz dərəcəsi), ikinci turda 520 gd, 1047 gd'ye çatmaq, ilk növbədə birinci çiçək budunu, üçüncü dərəcəli başlanğıcda ikinci rütbəli yumurtalıqları və yumurtadan çıxan ilk larval çıxışından sonra fenotiplənmə vasitəsi ilə həyata keçirilir. Hər dölde bir çiləmə edilər. Lakin yumurtlalama üçüncü dövrdən başlayaraq yumurtanın dərmanda olduğu müddətdə davam edə biləcəyi təqdirdə, təsirin müddəti və məhsulun tarixi nəzərə alınır,
Pomidor: Pomidor bitkisində pomidor güvəsi (Tuta absoluta) 'nə qarşı ediləcək olan tətbiqlərdə; İstehsal mövsümünün başlanğıcından (1-2 tələ / hektar) və istixana (1 tələ / istixana) ərazisində cinsi tələlər yetkinlərin ortaya çıxması üçün istifadə olunur. Tələlər həftədə bir nəzarət edilir və tələdə ilk ergin görüldüyündə istehsal sahəsinin böyüklüyünə görə ən az 100 bitki nəzarət edilərək bitkinin çiçək, yarpaq, sap və sürgünlerinden yumurta və sürfə axtarılar. 100 bitkidən 3-ü yumurta və sürfə ilə bulaşıq isə mübarizəyə qərar verilir. Bitkilər tətbiqdən 5-6 gün sonra təkrar yoxlanılır. Lazım olsa dərmanlama təkrarlana bilər
 
Bibər: 100 bitkidə 1-2 yeni açılmış yumurta paketi və ya 4-5 sürfə görüldüyündə zərərli ilə mübarizə tələb olunur. Dərmanlama, sürfələr dağılmadan edildiyində nəticə daha yaxşı olacağından dərmanlama zamanına diqqət göstərilməlidir.
 
Gilas: Alma yarpaqbükəni və Adi yarpaqbükəni
Qışda edilən idarələrdə ağac başına 7 ədəd yumurta paketi müəyyən olunan bağçalarda, erkən yazda isə yarpaq və hələ açılmamış çiçək buketlerinde sürfə ilə bulaşıklılık nisbəti% 6ı keçincə dərmanlama edilər.
Bu bağçalarda fenolojik olaraq ilk dərmanlama Salehli və Sapıkısa növlərində tam çiçəklənmə, Napolyon növündə çiçək tac yarpaqlarının% 20-40'ı, Kırdar növündə isə% 40-60'ı töküldüyü zaman edilər. Lazım olsa birinci ilaçlamada 15-20 gün sonra ikinci dərmanlama edilər.
 
DAVAMLILIQ ŞƏRTLƏRİ:
Florbac WG adlı bitki qoruma məhsulu, təsir mexanizminə görə Qrup 11 olaraq təsnif bir insektisittir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki qoruma məhsullarının təkrarlayan proqramlar, müqavimət inkişafını təşviq edir. Bu səbəblə, müqavimət inkişafını gecikdirmək üçün Florbac WG 'yi i eyni istehsal mövsümü içərisində üst-üstə ən çox 2 dəfə tətbiq edin və cəmdə 3 tətbiq sayını aşmayınız. Tətbiqin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup 11 xarici) bitki qoruma məhsullarının istifadə edilməsinə diqqət yetirin.
 
QARIŞDIRILMASI:
Digər dərmanlarla qarışıq etmədən daha əvvəldən sınanmalıdır. Qələvi reaksiyonlu dərmanlarla qarışmaz.
Əgər bir qarışıq ediləcəksə, ayrı bir qabda ön qarışıq sınağı edilməlidir.
 
DİQQƏT EDİLƏCƏK AMİLLƏR
H319 Ciddi göz qıcıqlanmasına səbəb olur.
EUH401 insan sağlamlığına və ətraf mühitə qarşı risklərin qarşısını almaq üçün istifadə təlimatlarına əməl edin.
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P261 Tozunu, dumanını, buharlarını və spreyini Tənəffüs etməkdən qaçının.
P280 Qoruyucu paltar,əlcək, göz və üz qoruyucu istifadə edin.
P302 + P352 dəri ilə təmas halında isə: Bol sabun və su ilə yuyun.
P305 + P351 + P338 GÖZ ilə əlaqə: Su ilə bir neçə dəqiqə diqqətlə yuyun. Kontakt linzaları əlavə və hazırlanmış rəngli qollardan çıxarın.
P363 Çirklənmiş geyimlərinizi yenidən istifadə etmədən əvvəl yuyun.
P501 Qabı uyğun  bir şəkildə aradan edin.
 
İstifadə edilərkən və anbarda saxlanılarkən diqqət ediləcək amillər.
  • Sulandırılmış dərmanı dərman anbarında 12 saatdan çox gözlətməyiniz
  • Dərman artıqlarını su qaynaqlarına bulaştırmayınız
Saxlama şəraiti: Normal (sərin və quru) şərtlər altında anbarlandıqda 2 il ərzində dərmanın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində heç bir dəyişikliklər olmur  
 
ŞİRKƏT BƏYAMNAMƏSİ: Orijinal ambalajında satılmaq üçün istehsalçı məhsulların keyfiyyətini təmin edir. İstehsalçıları məhsulların düzgün saxlanması və ya düzgün tətbiq edilməməsi və ya tövsiyələrə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranmış ziyana görə məsuliyyət daşımır.
 
LİSENZİYA SAHİBİ:
ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret


 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates