BASF

Reks DUO 10

Aktiv maddə:  310 q/l metil-tiofanat + 187 q/l epoksikonazol

Formulyasiya: Suspenziya konsentrantı

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Şəkər çuğunduru Unlu şeh Serkosporeloz Ramulyarioz 0,4-0,6 l/he Vegetasiya dövründə dərmanlama
Buğda Unlu şeh Yarpaq septoriozu Pas Fuzarioz Serkosporeloz Sünbül septoriozu Ləkəliklər 0,4-0,6 l/he Vegetasiya dövründə dərmanlama
Arpa Unlu şeh Pas Fuzarioz Helmintosporioz Ləkəliklər 0,5 l/he Vegetasiya dövründə dərmanlama
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf