Aktiv maddə:  % 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl

Formulyasiya:  WP (Suda həll olunan toz)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 250 qr/100 l su 14 gün
Kartof Mildiyö (Phytophtora infestans) 250 qr/100 l su 14 gün
Pomidor Mildiyö (Phytophtora infestans) 250 qr/100 l su 10 gün
Xiyar Balqabaqkimilərdə mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 259 qr/100 l su 7 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf