Aktiv maddə:  90.0 qr/kq dimetomorf+ 600.0 qr/kq mankozeb

Formulyasiya:  Suda həll olunan qranul

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Kartof Fitoftoroz, alternarioz 2 kq/he Vegetasiya dövründə dərmanlama. Məhlul hərci - 400 l/he 20 gün
Üzüm Mildiyö 2 kq/he Vegetasiya dövründə dərmanlama. Məhlul hərci - 1000 l/he 20 gün
Xiyar Peronosporoz 2 kq/he Vegetasiya dövründə dərmanlama. Məhlul hərci – 600-800 l/he 5 gün
Soğan Soğan mildiyösü (Perenospora destructor) 200 gr/100 l su 7gün
Pomidor Mildiyö (Plasmopara viticola)
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf