Aktiv maddə: Penkanazol 1 lt preparatda 100 qr

Formulyasiya:  Emulsiya konsentratı

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Xiyar (tarla) Unlu şeh 0,125-150 l/he 20
Xiyar (istixana) Unlu şeh 0.125-0.375 l/he 3 gün
Üzüm Unlu şeh 0.150-0.250 l/he 20 gün
Alma Unlu şeh 0.3-0.4 l/he 20
Qarağat Unlu şeh 0.2-0.4 l/he 20
Çiyələk Unlu şeh 0.3-0.5 l/he 20 gün
Moruq Boz çürüklük 0.3-0.6 l/he 20
Gilas Unlu şeh Kokkomikoz 0.3-0.4 l/he 20 gün
Ərik Unlu şeh -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf