Aktiv maddə:   37,5 qr/l Azoxystrobin + 62,5 qr/l Propiconazole

Formulyasiya:   SC (Suspenziya konsentrantlı)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Buğda Sarı pas (Puccina striiformis) Mildiyö(Erysiphe graminis f.sp.tritici) Septoria yarpaq ləkəsi (Septoria tritici) Qəhvəyi pas (Puccinia recondita tritici) 200 ml/da 42 gün
Çəltik Çeltik yanığı (Pyricularia oryzae) 275 ml/da 42 gün
Qarğıdalı Qarğıdalı yarpaq yanığı ((Setosphaeria turcica) 200 ml/da 28 gün
Şəkər çuğunduru Yarpak ləkəsi xəstəliyi (Cercospora beticola) 200 ml / da 42 Gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf