Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
bağ Külləmə (uncinula nekator) 30 ml/ 100 lt su 28 gün
Bibər istixana Külləmə (leveilulla tairuca) 50 ml/ 100 L su 3 gün
Pamidor istixana Külləmə (leveilulla tairuca) 50 ml/ 100 lt.su 3 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf