Təsiredici maddə : 200g\lt Tebuconazole + 120g\lt Azoxystrobin

Formulyasiya: Suspenziya konsentratı (SC)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Xıyar (istixana) Qabaqkimilərdə unlu şeh (Erysiphe cichoracearum) 100 ml/ 100 l su 3 gün
Pomidor (istixana) Badımcankimilərdə unlu şeh (Leveillula taurica) 125 ml/ 100 l su 3 gün
Buğda Taxıl unlu şeh (Erysiphe graminis) 75 ml/da 56 gün
Sarı Pas (Puccinia striiformis) 75 ml/da
Septorya Yarpaq Ləkəsi (Septoria tritici) 75 ml/da
Yunanfıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 75 ml/100 l su 21 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf