Aktiv maddə:   %35 Metalaxyl

Formulyasiya:  DS (Quru toxum dərmanı

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Günəbaxan Mildiyö (Plasmopara helianthi) Mildiyö (Plasmopara helianthi) -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf