Aktiv maddə:   25 % Boscalid + 12 % Pyraclostrobin

Formulyasiya:   WG (Suda həll olunan qranul)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Qara ləkə (Venturina inaequalis) 30 qr / 100 l su 7 gün
Mildiyö (Podosphaera leucotricha) 40 qr / 100 l su 14 gün
Depo xəstəlikləri (Penicillium spp., Botrytis cinereaç Monilinia fructigena) 40 qr / 100 l su 14 gün
Armud Armud Armud pası (Gymnosporangium fuscum) 40 qr / 100 l su 14 gün
Qara ləkə (Venturia pirina) 30 qr / 100 l su 7 gün
Heyva Heyva Heyva monilyası (Sclerotinia linhartiana) 50 qr / 100 l su 14 gün
Ərik Çiçək monilyası (Sclerotinia laxa) 40 qr / 100 l su 14 gün
Şəftalı Çiçək monilyası (Sclerotinia laxa) 40 qr / 100 l su 14 gün
Nektarin Çiçək monilyası (Sclerotinia laxa) 40 qr / 100 l su 14 gün
Gilas Çiçək monilyası (Sclerotinia laxa) Meyvə monilyası (Monilinia fructigena) 40 qr / 100 l su 7 gün
Püstə Septorioz (Pseudocercospora pistacina) 50 qr / 100 l su -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf