Aktiv maddə:  55 % Metıram + 5 % Pyraclostrobın

Formulyasiya:   Suda həll olunan qranul

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticcia) 200q / 100lt su 28 Gün
Bağ Oidium (Uncinula necator) 200q / 100lt su 28 Gün
Bağ Ölü qol (Phomopsis viticola) 150q / 100lt su 28 Gün
Xiyar (istixana) Mildiyö (Pseudoronospora cubensis) 250q / 100lt su 7 gün
Pomidor (istixanada) Mildiyö (Phytopthora infestans) 200q / 100lt su 3 gün
Qarpız (instixanada) Erkən yarpaq yanığı (Alternaria cucumerina) 200 q/da 7 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf