Aktiv maddə:    50qr/lt Azoxystrobin

Formulyasiya:  Suspenziya konsentratı

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Üzüm Mildiyo (Plasmopara viticola) Oidium (Uncinula necator) Ölü Qol (Phamopsisviticola) Mildiyo (Plasmopara viticola) Oidium (Uncinula necator) Ölü Qol (Phamopsisviticola)75 ml/100 lt su 75 ml/100 lt su 75 ml/100 lt su -
Qabaqkimilər Mildiyo (yalançı unlu şeh) (Psudoperonospara Cubensis) Unlu şeh (Erysiphi cichoracearum sphaertecha fuliqinea) 60 ml/100 lt su 75 ml/100 lt su -
Pomidor (Tarla) Mildiyo (yalançı unlu şeh) (Phytophthora infestas) Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani) 75 ml/100 lt su 75 ml/100 lt su -
Qarpız Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria cucumerina) 0.75 lt/ha -
Bibər Unlu şeh (Leveillula taurica) 75 ml/100 lt su -
Çiyələk Antraknoz (Collitotrichum fraqariae) 0.75 lt / ha -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf