Aktiv maddə:    % 50 Boscalid

Formulyasiya:   WG (Suda həll edilən qranul)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Üzüm Boz çürümə (Botrytis cinerea) 120 qr / 100 l su Üzümlərin xəstəliyin başlanğıcında mübarizəyə başlamak lazımdır. Xəstəliyin vəziyyətinə görə 10-12 gün aralıqlarla 2-3 dərmanlama həyata keçirilir. 7 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf