Aktiv maddə:  %50 Captan

Formulyasiya:  WP (Suda həll olunan toz)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Armud Armud Qara ləkə (Venturia pyrina) 150 qr/100 lt.su 3 gün
Alma Qara ləkə (Venturia inaequalis) Qara ləkə (Venturia inaequalis) 3 gün
Gavalı Cib xəstəliyi (Taphrina pruni) 300 qr/100 lt.su 3 gün
Şəftalı Monilioz (Sclerotinia laxa) 300 qr/100 lt.su 3 gün
Yarpaq yırtan (Coryneum beijerinckii) 300 qr/100 lt.su 3 gün
Ərik Monilioz (Sclerotinia laxa) 300 qr/100 lt.su 3 gün
Yarpaq yırtan (Coryneum beijerinckii) 300 qr/100 lt.su 3 gün
Yapon əzgili Qara ləkə (Venturia inaequalis var eribotryae) 300 qr/100 lt.su 3 gün
Gilas Monilioz (Sclerotinia laxa) 300 qr/100 lt.su 3 gün
Albalı Monilioz (Sclerotinia laxa) 300 qr/100 lt.su 3 gün
Sitrus Qonur çürüklük (Phytopthora citrophthora) 300 qr/100 lt.su Meyvə infeksiyaları 7 gün
Tərəvəzlər Şitil kök çürüklüyü (Phytophthora spp., Rhizoctonia solani, Pythium sp. Alternaria sp. Fusarium sp.) 200-250 qr/100 lt.su 7 gün
Pomidor Boz kif (Botrytis cinerea) 250 qr/100 lt.su 7 gün
Pomidor Mildiyö 300 qr/100 lt.su 7 gün
kahı Mildiyö (Phythophthora infestans) Yarpaq kifi (Cladosporium fulvum) Mildiyö (Bremia lactucae) 250 qr/100 lt.su 300 qr/100 lt.su 7 gün
Soğan Mildiyö (Peronospora destructor) 300 qr/100 lt.su 7 gün
Kartof Mildiyö (Phythophthora infestans) 350 qr/100 lt.su 7 gün
Qərənfil Pas (Uromyces dianthi) 250 qr/100 lt.su -
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 300 qr/100 lt.su 3 gün
Ölü qol (Phomopsis viticola) 250 qr/100 lt.su (Yay tətbiqi) 3 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf