Aktiv maddə:    %12,5 qr /lt Fludioxonil + 5 qr/lt Metalaxyl

Formulyasiya:  SC (Suspenziya konsentrasiyalı)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Pomidor (istixana) Tərəvəz şitillərini məhv olunması və kök çürüklüyü (Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani) 500 ml/da 14 gün
Bibər (istixana) Tərəvəz şitillərini məhv olunması və kök çürüklüyü (Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani) 500 ml/da 10 gün
Xiyar (istixana) Tərəvəz şitillərini məhv olunması və kök çürüklüyü (Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani) 500 ml/da 10 gün
Çiyələk (istixana) Çiyələyin kök çürüklüyü (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, Macrophomina phaseolina) 500 ml/100 L su 3 gün
Tütün Tütün şitillərini məhv olunması (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Phythium spp.) 15 ml/m2 21
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf