Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Dəmgil (Venturia İnaequalis) 40 gr /100 l su 14 gün
Üzüm Mildium (Plasmopara viticola) 40 gr /100 l su 14 gün
Şaftalı Yarpaq qıvrılması (Taphrina deformans) 100 gr /100 l su 14 gün
Ərik Monilya (monilinla laxa) 50 gr /100 l su 14 gün
Sitrus Qəhvərəngli Ləkə (Alternaria alternata ) 75 gr /100 l su 14 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf