Aktiv maddə:  200 q/l boskalid +100 q/l metil krezoksim

Formulyasiya:  Suspenziya konsentratı

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Üzüm Oidium 400 – 640 q/he 1000 l/he Vegetaisya dövründə dərmanlama: 1ci dərmanlama - profilaktik - "Hamaşçiçəyin əmələ gəlməsi fazası”, sonraki dərmanlamalar 12 gün araliği ilə. 30 (3)
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf