Aktiv maddə:  70 g/L Dithianon + 375 g/L Phosphorus Acid

Formulyasiya:  Suspenziya konsentratı

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Alma dəmgili (Venturia inaequalis) 125 ml / 100 l su 35 Gün
Armud Armud dəmgili (Venturia pyrina) 125 ml / 100 l su 35 Gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf