Aktiv maddə:   70% Propineb

Formulyasiya:  Suda həll olunan toz

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Alma dəmgili (Venturia inaequalis) 2.0 kq/1000 lt su -
Üzüm Mildiyö (Plasmopara viticola) 2.0 kq/1000 lt su -
Pomidor Kartof Fitoftora (phytophthora infestans) Qəhvəyi ləkə xəstəliyi (Alternaria alternata) Yarpaq kifi 3.0 kq/1000 lt su -
Xiyar Soğan Yalançı unlu şeh (Pseudoperonospora cubensis) Yalançı unlu şeh (Peronospora destructor) 2.0 kq/1000 lt su -
Gül Qərənfil Pas (Phragmidium sp.) 2.0 kq/1000 lt su -
Sitrus Qəhvəyi ləkə xəstəliyi (Alternaria alternata) Qəhvəyi ləkə xəstəliyi (Alternaria alternata) -
Sitrus Qəhvəyi ləkə xəstəliyi (Alternaria alternata) 2.5 kq/1000 lt su -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf