Aktiv maddə:  %4,2 Cymoxanil + %39,75 Mis oksixloridi

Formulyasiya: WP (Suda həll olunan toz)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 200 qr/100 lt.su 21 gün
Pomidor Mildiyö (Phythophthora infestans) 200 qr/100 lt.su 7 gün
Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani) 200 qr/100 lt.su 7 gün
Qarpız Tez yarpaq yanığı (Alternaria cucumerina) 200 qr/100 lt.su 28 gün
Kartof Mildiyö (Phythophthora infestans) 200 gr/100 lt.su 7 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf