Aktif Madde:  500 g/l Dodine

Formulasyon:  Süspansiyon konsantre (SC)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Heyva Monilya (Sclerotinia linhartiana) 100 ml/100 lt su 14 gün
Şaftalı Yarpaq qıvırcıqlığı (Taphrina deformans) 175ml /100 lt su 14 gün
Qayısı Monilya (Sclerotinia linhartiana) 80 ml/100 lt su 14 gün
Alma Dəmgil (Venturia inaequalis) 80 ml/100 lt su 14 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf