Aktiv maddə:    % 80 Mancozeb

Formulyasiya:   WP (Suda həll olunan toz)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Qara ləkə (Venturia inaequalis) 250 qr / 100 lt. su 21 gün
Pas (Gynosporangi um spp.) 250 qr/100 lt.su 21 gün
Soğan Mildiyö (Peronospora destructor) 200 qr/100 lt.su 28 gün
Xiyar Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 200 qr/100 lt.su 14 gün
Pomidor Mildiyö (Phythophthora infestans) 200 qr / 100 lt. su 14 gün
Noxut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 qr / 100 lt. su 200 qr / 100 kg toxum 28 gün
Paxla Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) 200 qr / 100 lt. su 28 gün
Pas (Uromyces phaseoli) 200 qr/100 lt.su 28 gün
Pomidor Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani) 200 qr/100 lt.su 14 gün
Kartof Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani) 200 qr/100 lt.su 14 gün
Badımcan Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani) 200 qr/100 lt.su 14 gün
Tərəvəz şitilləri Məhv edən (Pythium spp.,Rhizoctania spp., Alternaria spp.,Fusarium spp., Sclerotinia spp.) 200 qr / 100 kg toxum 14 gün
Yemiş Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) 200 qr/100 lt.su 7 gün
Qarpız Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) 200 qr/100 lt.su 7 gün
Buğda Pas (Puccinia spp.) 350 qr/da 28 gün
Mayaotu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 150 qr / 100 lt. su 42 gün
Araxis Yarpaq ləkəsi (Cercospora arachidis) 200 qr / 100 lt. su 14 gün
Kökboğazı çürüklüyü (Aspergillus niger) 500 qr / 100 kg toxum
Bağ * Mildiyö (Plasmopara viticola) 200 qr/da 21 gün
Ölü qol (Phomopsis viticola) 200 qr / 100 lt. su (Yay tətbiqi zamanı) 21 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf