Aktiv maddə:   % 77 mis hidroksidi + % 50 Metal mis

Formulyasiya:  Suda həll olunan toz

 

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Şəftalı Gilas Gavalı Bakterial xərçəng (Psudomanas byringae) Kokomikoz və ya yarpaq dəlikliyi (Stiqmina Carpopluia) Yarpaq qıvrılması (Taphrina defornans) Monilya yanığı (Boz meyvə çürüklüyü) (Sclerotinia laxa) Qonur ləkəlik (Cladosporium carpoplihum) 2.4-3.4 kq/ha -
Alma Armud Alma dəmgili (Venturia inaqualis) Armud dəmgili (Venturia pyrino) Meyvə ağacların yanığı (Erwina amylovora) Monilioz və ya meyvə çürüklüyü (Selerotinia laxa) Bakterial xərçəng (Psendomonas Syrinq) Septarioz və ya Armudda ağ ləkəlik (Septoria SPP) 2.4-3.4 kq/ha -
Xiyar Yemiş Qarpız Bibər Paxla Perenosporioz (Perenosporia SPP) Qonur ləkəlik (Cladosporium fulvum) Sepratioz və ya ağ ləkəlik (Septoria lycoprici, Antraknoz colletotrichum SPP) Bakterial soluxma (Psendomonas Solanacearm) Qara bakterial ləkəlik (Xanthomonas vesicatoria) Sercospora 1.5-2.0 kq/ha -
Üzüm Mildiyö (Plasmopara viticola) Antrakpoz (Elcinol ampelina) Bakterioz (Xanthomonas ampalina) 1.5-2.0 kq/ha -
Kartof Fitoftora (Phytophthora infestans) Antraknoz (Colletotrichum atramentrum) 1.2-1.7 kq/ha Xəstəliyin normal vəziyyətində və 2.5-3.0 kq/ha xəstəliyin ağır vəziyyətində -
Sitruslar: Apelsin Limon Mandarin Qreypfrut Fomoz (Phoma tracheiphila, Colletotrichum qloeosponoides) Septarioz Septoria SPP Bakterial ləkəlik (Psendomanas syrenqe) Fitoftora 1.0-1.7 kq/ha -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf