Aktiv maddə:   % 2 Tebuconazole

Formulyasiya:   DP (Toz)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Buğda Qonur buğda pası (Tilletia spp.) 150 qr/ 100 kq toxum -
Açıq paq (Ustilago nuda f.sp.tritici) 150 qr/ 100 kq toxum -
Arpa Qapalı pas (Ustilago hordei) 150 qr/ 100 kq toxum -
Açıq pas (Ustilago nuda hordei) 150 qr/ 100 kq toxum -
Yarpağın zolaqlı xallığı (Pyrenophora graminea) 150 qr/ 100 kq toxum -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf