Aktiv maddə:   Bordo məhlulu 74%

Formulyasiya:  Suda həll olunan toz

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Dəmgil (Venturiana equalis) 1500-qr/100-l su Tumurcuqlar qabarma zamanı çiləmə aparılır -
Şəftalı Yarpaq qıvrılması (Taphrina delformans) 1500-qr/100-l su Tumurucuqlar qabarma zamanı çiləmə aparılır -
Zeytun Halqalı ləkə xəstəliyi (Cyclocanium oleaqinum) I-çiləmə: 1500-qr / 100-lt su II-çiləmə: 1000-qr / 100-lt su -
Ərik Yarpaq qıvrılması (Taphrina delformans) 1500-qr/100-l su Tumurucuqlar qabarma zamanı çiləmə aparılır -
Pomidor Fitoftora (Phytoplıthora infestans) 4 kq/ha 10 gün ara ilə 2 dəfə çilənir -
Üzüm Mildiu (Plasmopara viticola) Ölü qol (Phomopsis viticola) 500qr/100-lt su Zoğlar 25-30 sm olduqda çiləməyə başlamalı və 10-14 gün fasilə ilə təkrarlanmalıdır. 3500qr/100-lt su (qış çilınməsi) 500qr/100-lt su (yay çilənməsi) Qış çilənməsi: Budamadan sonra,gözlər açilmamış yay çiləməsi I – çiləmə: Zoğlar 2- -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf