Aktiv maddə:     %77 mis hidroksidi

Formulyasiya:   WP (Suda həll olunan toz)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Sitrus Qəhvəyi ləkə xəstəliyi (Alternaria alternata f.sp citri) 300 qr/100 lt. su Yazda cavan budaqlarda ilk xəstəlik əlamətləri görüldüyü zaman başlanır,10 gün arayla təkrarlanır. 7 gün
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 250 qr/100 lt. su Cavan budaqlar ortalama 25-30 sm boydaykən dərmanlanmaya başlanılır. 2 həftəlik aralıqlarla 3-4 dəfə təkrarlanır. 7 gün
Şəftalı Yarpaq qıvrımlığı (Tapharina deformans) 350 qr/100 lt. su Tumurcuklar qabarmaya başladığı zaman tətbiq olunur. 7 gün
Yaprak yırtan (Coryneum beijerinckii) 350 qr/100 lt. su -
Ərik Yaprak yırtan (Coryneum beijerinckii) 500 qr/ 100 lt. su 1ci dərmanlama payızda yarpaq tökümündən sonra (Dormant dövr) 250 qr/ 100 lt. su 2ci dərmanlama yazda çiçək tumurcukları açılmadan öncə (Normal dövr) 7 gün
Pomidor Tez yarpaq yanığı (Alternaria solani) 250 qr/da Əlamətlər görüldüyü zaman başlanır, 10 gün ara ilə dəvam edilir. 7 gün
Bakteriyal ləkə xəstəliyi (Pseudomonas syringae pv.tomato) 250 qr/da Əlamətlər görüldüyü zaman başlanır, 10 gün ara ilə dəvam edilir.
Mildiyö (Phytophtora infestans) 250 qr/da Əlamətlər görüldüyü zaman başlanır, 10 gün ara ilə dəvam edilir.
Zeytun Xalqalı ləkə xəstəliyi (Cycloconium oleaginum) 300 qr/ 100 lt. su 7 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf