Aktiv maddə:  60 qr/l Tebuconazole

Formulyasiya:   FS (Toxum dərmanlaması üçün axıcı konsentrasiya)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Buğda Buğda pası (Tilletia spp.) 50 ml/100 kq toxum -
Buğda pası (Ustilago nuda f.sp.tritici) 50 ml/100 kq toxum -
Arpa Qapalı arpa pası (Ustilago hordei) 50 ml/100 kq toxum -
Açıq arpa pası (Ustilago nuda hordei) 50 ml/100 kq toxum -
Cizgili yarpaq xəstəliyi (Pyrenophora graminea) 50 ml/100 kq toxum -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf