Aktiv maddə:    % 80 Thiram

Formulyasiya:  WP (Suda həll olunan toz)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Şəftalı Yarpaq dələn (Clasterosporium carpophilum) 300 qr/ 100 lt su 14 gün
Monilya(Monilia laxa) 300 qr/ 100 lt su 14 gün
Ərik Monilya (Monilia laxa) 200 qr/ 100 lt su 14 gün
Alma Qara ləkə (Venturia inaequalis) 150 qr/ 100 lt su 14 gün
Armud Qara ləkə (Venturia pyrina) 150 qr/ 100 lt su 14 gün
Gavalı Cib xəstəliyi (Taphrina pruni) 300 qr/ 100 lt su 14 gün
Gilas Monilya (Monilia laxa) 150 qr/ 100 lt su 14 gün
Soğan Sürmə (Urocystis cepulae) 5 kq/ 100 kq. arpa toxumu 14 gün
Noxud Antraknoz (Ascochyta rabiei) 300 qr/ 100 kq. toxum 200 qr/ 100 lt su (yaşil aksam dərmanlaması) 14 gün
Tərəvəz şitilləri Şitil kök çürüklüyü (Alternaria,Rhizoctonia,Sclerotinia,Pythium,Fusarium spp.) 200 qr/ 100 lt su -
Yemiş Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) 300 qr/ 100 kq toxum -
Qarpız Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) 300 qr/ 100 kq toxum -
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf